december 2018

organisaties_klimaatverandering

4 Geniale Organisaties Tegen Klimaatverandering

droogte door klimaatverandering

Dat de aarde warmer wordt weten we nu wel.

Hoe dat werkt met auto’s, broeikasgassen en arme ijsberen inmiddels ook.

De vraag die ik daarom in dit artikel wil beantwoorden is de volgende:

Welke goede doelen kan ik het beste steunen om de uitstoot van broeikasgassen zo sterk mogelijk te beperken?

Die vraag is zo eenvoudig nog niet.

Daarom behandelen we eerst wat overwegingen waar we rekening mee zullen moeten houden.

Laten we beginnen met de eerste

Kosten-Effectiviteit

kosten-effectiviteit bij klimaatverandering

Er zijn duizenden goede doelen tegen klimaatverandering.

De kans is groot dat je niet genoeg geld hebt om ze allemaal te steunen.

Oftewel, je moet kiezen.

Daarom is het niet genoeg om organisaties te steunen die simpelweg iets doen tegen klimaatverandering.

Nee, in dit artikel zoeken we DE BESTE goede doelen hierin.

Het belangrijkste om daarbij rekening mee te houden is de kosten-effectiviteit van goede doelen.

Dat wil zeggen: Hoeveel CO2 kan een goed doel de lucht uithouden met jouw bijdrage.

Iets waar ook rekening mee gehouden moet worden zijn onvoorziene gevolgen.

Goede Bedoelingen Zijn Niet Genoeg

kritisch zijn over de beste goede doelen

Soms blijkt een goedbedoelde interventie later slecht uit te pakken.

Sommige interventies werken zelfs averechts. Een typisch voorbeeld hiervan is de Playpump.

Laten we eens kijken naar een bekende interventie rondom klimaatverandering, namelijk ontbossing tegengaan.

De logica hiervan is simpel: Bossen zijn eigenlijk geniale machines die CO2 omzetten in zuurstof. Wereldwijd neemt de hoeveelheid bos helaas alleen af. Door dit tegen te gaan houden we uiteindelijk meer zuurstof in de lucht.

Toch?

Nou, niet als er voor elk gered bos een ander bos omgekapt wordt. Het redden van een bos heeft immers geen invloed op de wereldwijde vraag naar hout. Als de prijs van hout zelfs stijgt omdat er meer bos wordt gered, zullen bedrijven alleen maar meer motivatie hebben om ergens anders bos te kappen.

Heeft het redden van bos dan nog wel zin?

Gelukkig wel. Bij het eerste doel komen we hierop terug.

Maar daarvoor wil ik nog één andere overweging behandelen.

Stellen Sommige Interventies Klimaatverandering Niet Alleen Uit?

bos redden ter koolstof reductie

Stel je redt een bos.

Stel dat omstandigheden veranderen, en 50 jaar later het bos alsnog wordt omgekapt.

Heb je dan het bos gered?

Of heb je het lot ervan en de bijbehorende consequenties op het klimaat ervan slechts uitgesteld?

Het antwoord ligt in het midden.

Wetenschappers gaan er namelijk vanuit dat zowel onze kennis als capaciteit om met klimaatverandering om te gaan toeneemt met de jaren.

Dat betekent dat ook het uitstellen van klimaatverandering zinvol kan zijn.

Desalniettemin blijft het toch iets waar rekening mee gehouden moet worden. Een bos voor eeuwig redden blijft immers beter dan een bos redden voor 50 jaar.

Daarom is ook deze overweging meegenomen bij het zoeken naar de beste goede doelen tegen de opwarming van de aarde.

Laten we dan nu eindelijk beginnen met de eerste.

[Toevoeging auteur – juli 2020]

Dit artikel is eind 2018 geschreven en de wereld van goede doelen verandert snel. Enkele organisaties uit dit rijtje hebben aangegeven van genoeg funding voorzien te zijn, waardoor een gift aan hen iets minder effectief is dan 1,5 jaar geleden. Ook hebben nieuwe organisaties bewezen enorm kosten-effectief tegen klimaatverandering te strijden (zoals Clean Air Task Force).

Een up-to-date lijst met top-aanbevelingen van organisaties tegen klimaatverandering vind je op deze pagina.

#1: Cool Earth

Cool Earth

Cool Earth gaat klimaatverandering tegen door regenwoud te beschermen.

Hoe doen ze dat?

Door lokale communities van geld te voorzien. Zo wordt het voor hen niet meer nodig hun bosgebied te verkopen om zichzelf te kunnen houden.

Daarnaast kiezen ze hun beschermde gebieden strategisch uit. Ze zoeken vooral de gebieden die extra groot risico hebben gekapt te worden. Ook kunnen ze door kleine gebieden te beschermen een muur vormen voor groter gebied wat zo ook beschermd wordt.

Dit blijkt bijzonder effectief te zijn.

De organisatie Giving What We Can heeft berekend dat ze voor € 1,18 een ton CO2 kunnen redden.

NOTE: Dit getal is wel berekend met een hoop assumpties. In werkelijkheid kan het bedrag dus hoger of lager uitpakken.

Desalniettemin is het voor zover bekend is de goedkoopste manier om CO2 de lucht uit te redden.

Is het ook de enige manier?

Nee, dat gelukkig niet.

#The Sierra Club: Beyond Coal

Sierra beyond Coal

We hadden het net over bossen als machines die CO2 de lucht uithalen en vervangen door zuurstof.

Nu heb je ook machines die letterlijk gemaakt zijn om CO2 de lucht in te brengen.

Die machines noemen we kolencentrales.

Lukt het je om het bouwen van een kolencentrale te voorkomen?

Dan houdt je op den duur een heleboel CO2 de lucht uit.

Dat is precies wat The Sierra Club doet. Dit doen ze bovendien met succes. Ze hebben vele kolencentrales in de U.S. weten te sluiten en nieuwe worden nauwelijks gebouwd.

Mocht je al deze successen toewijzen aan de organisatie?

Dan kom je uit op het spectaculaire bedrag van € 0,03 per ton CO2.

Natuurlijk is dit niet het geval. Meerdere organisaties waren hier verantwoordelijk voor. Hierdoor ligt de werkelijke prijs waarmee ze CO2 redden hoger.

Het vermoeden is dat hun effectiviteit vergelijkbaar is met die van Cool Earth. Uiteindelijk dus zeker de moeite waard.

Wil je naast het klimaat tegelijkertijd ook mensen redden?

Kies dan voor het volgende goede doel.

#3: SolarAid

SolarAid

Wat SolarAid doet is simpel:

Ze verkopen kleine draagbare lampen op zonne-energie.

Waarom is dit nou zo belangrijk?

Omdat in veel arme gebieden, met name ruraal Afrika, het alternatief kerosine lampen zijn. Het behoeft geen uitleg dat het verbranden van Kerosine niet bevorderlijk is voor het milieu.

De volgende vraag is natuurlijk:

Hoeveel geld moet ik ze geven om 1 ton CO2 te redden?

Volgens berekeningen van Giving What We Can weer in ieder geval minder dan 11 euro.

Nu denk je misschien dat dat niet veel is. Dat klopt ook vergeleken de vorige twee doelen. Waarom SolarAid dan toch benoemd wordt?

Omdat het vervangen van kerosine lampen door die van zonne-energie ook nog eens positieve gezondheidseffecten heeft.

Het branden van een kerosine lamp in je huis is immers niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je longen.

Geschat wordt dat dit meegerekent SolarAid een bijzonder goed doel is om goedkoop ‘de wereld over het algemeen beter te maken’.

Tot slot hebben we nog Sandbag

#4: Sandbag

Sandbag: Smarter climate policy

Sandbag is eigenlijk de anti-drugs politiemacht van de Europese CO2 emissie-handel.

Ze stormen misschien niet ’s nachts een of ander lab binnen om dealers op te pakken en vervolgens alle stack te verbranden.

Maar wat ze wel doen is het kopen van emissierechten, om die vervolgens te vernietigen.

Dit doen ze voor ongeveer € 5,00 per ton.

Maar ze doen meer. Ze proberen ook het aantal emissierechten wat de EU ‘verkoopt’ zo laag mogelijk te houden.

geld geven goed doel

De Beste Manier Om Geld Te Geven Aan Goede Doelen

Als je iets doet, wil je het goed doen.

Daarom lees je hier hoe je de beste goede doelen uitkiest én hoe je het beste aan ze geeft.

Laten we beginnen met het uitkiezen van goede doelen.

Tip 1: Geef Kritisch

kritisch aan goede doelen geven

“Euh ja dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken”

Dat begrijp ik. Maar ik wil je ook enkele handvatten hiervoor geven. Sommige liggen totaal niet voor de hand, maar maken enorm veel verschil.

Dit zijn ze:

  • Effectiviteit: Is het doel wel effectief? Elk goed doel belooft immers goed te doen. Maar meten ze ook daadwerkelijk hun impact? GiveWell is een organisatie die hier onderzoek naar doet. Op hun website vind je ook een lange lijst met volgens hen de meest effectieve goede doelen.
  • Aandacht: Hoeveel wordt er al aan een probleem gedaan? Je maakt namelijk de meeste impact bij relatief onderbelichte problemen. Daarom is het over het algemeen effectiever iets aan ziektes in ontwikkelingslanden te doen in plaats van westerse landen. De kans dat je daar aanzienlijk verschilt maakt is veel groter.
  • Handelbaarheid: ln hoeverre is het probleem op te lossen? Zo leiden er veel mensen overal ter wereld aan problemen die relatief eenvoudig en goedkoop op te lossen zijn. Veel ziektes in ontwikkelingslanden zijn hier weer een voorbeeld van. Zo is malaria een wereldwijd dodelijke ziekte, die met relatief goedkope malarianetten voorkomen kan worden.

Wil je meer principes die je kan gebruiken om betere goede doelen uit te kiezen?

Lees dan dit artikel met 5 principes van effectief altruïsme.

Tijd voor de volgende tip.

#2: Geef Online

geef online donaties

Er zijn veel manieren om geld aan goede doelen te geven.

Je kunt online geven, geld in een collectebus stoppen of in theorie een envelop met briefgeld aan een postduif meegeven.

Nu is het zo dat de ene manier voor goede doelen prettiger is dan de andere.

Bijna altijd is dit voor goede doelen online.

Waarom?

Omdat dan de transactiekosten voor ’t goede doel het laagst zijn.

Op die manier weet je zeker dat een zo groot mogelijk deel van jouw bijdrage wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

En tot slot:

#3: Geef structureel

geef structureel

Structureel, periodiek of maandelijks steunen heeft flinke voordelen.

(ook al is het misschien minder prettig dan een eenmalige collecte)

Allereerst, goede doelen kunnen zo beter plannen. Word je namelijk donateur, dan weet het goede doel elke maand dat ze op jouw bijdrage kunnen rekenen. Wanneer goede doelen beter kunnen plannen, worden ze ook efficiënter.

Ook zijn structurele donaties voor goede doelen goedkoper om te krijgen.

Goede doelen moeten namelijk vaak eerst geld uitgeven aan marketing voordat ze geld ontvangen. Hebben ze eenmaal structurele donateurs? Dan zijn de kosten om die te houden veel lager dan het steeds moeten werven van nieuwe donaties.

Dit geldt vooral voor de kleinste goede doelen.

Grote goede doelen hebben vaak zoveel data, dat ze redelijk accuraat kunnen inschatten hoeveel geld gaat komen, ook al zijn dit eenmalige donaties. Kleine goede doelen hebben die hoeveelheid data vaak niet. Juist daarom zijn zij extra gebaat bij structurele bijdrages.

microfinanciering

3 Redenen Waarom Microfinanciering Geen Wondermiddel Is

Waarom microfinanciering niet helpt

Microfinanciering leek ooit dé oplossing tegen armoede.

Begrijpelijk, want de theorie is goed.

Toch heeft microfinanciering haar hoopvolle belofte nooit waargemaakt.

Dit artikel geeft drie redenen om dat te verklaren.

Maar eerst even kort:

Wat houdt microfinanciering ook alweer in?

Hoe Werkt Microkrediet En Microfinanciering Ook Alweer?

hoe werkt microkrediet en microfinanciering

De werking van microkrediet is vrij simpel.

Het houdt het verschaffen in van kleine leningen aan ondernemers.

De reden dat microkrediet zo veelbelovend leek is als volgt:

Zo’n 3 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot banken.

Dat heeft drie redenen:

  1. Ze kunnen geen onderpand ter beschikking stellen.
  2. Ze hebben geen bewijs van kredietwaardigheid.
  3. Ze leven vaak in afgelegen gebieden. Banken hebben geen interesse in deze groep omdat de transactiekosten te hoog zijn om ze te bereiken.

Zou deze groep door microkrediet wel een lening kunnen afsluiten?

Dan kunnen ze dit investeren in kleine ondernemingen, bijvoorbeeld een naaimachine. Hiermee kunnen ze geld verdienen en zo de lening terugbetalen.

Klinkt geweldig toch?

Helaas pakt de realiteit anders uit…

Wat Laat Onderzoek Namelijk Zien?

Onderzoek na onderzoek laat zien dat microkrediet niet werkt of hooguit een minimaal effect heeft.

Laten we dan nu kijken hoe dit kan.

#1: Niet Alles Wordt Duurzaam Geïnvesteerd

Fairtrade boer

Niet al het geld wordt geïnvesteerd in duurzame goederen.

Een deel gaat namelijk ook naar voedsel, medicijnen of kleding.

Dat is ook begrijpelijk. Wanneer je in extreme armoede leeft, kan de kleinste tegenslag je al dwingen om niet-duurzame goederen te moeten kopen.

Zo blijft er alleen wel een schuld achter.

De situatie wordt zo alleen maar erger.

Is dat het enige knelpunt?

Moeten we er gewoon voor zorgen dat de lening beter geïnvesteerd wordt?

Nee, ook daarna kan het nog steeds misgaan.

#2: De Onderneming Kan Immers Ook Gewoon Falen

Niet elke microkrediet-onderneming slaagt

In Nederland wordt ook niet elke lening terugbetaald.

Niet elke onderneming slaagt immers.

Hetzelfde geldt voor kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden.

Veel organisaties die microkrediet verstrekken verzwijgen dit probleem. Zij kijken alleen naar het percentage leningen wat wordt terugbetaald. Vaak zijn die percentages enorm veelbelovend.

Het probleem is alleen dat deze percentages geen volledig beeld geven van de werkelijkheid. Veel leningen worden namelijk terugbetaald met nieuwe leningen.

Uiteraard wordt het probleem van schulden op die manier alleen maar groter.

Tot slot hebben mensen in extreme armoede nog iets tegen zich.

#3: Ellende van buitenaf

aardbeving

Zelfs in Nederland staat ondernemen gelijk aan onzekerheid.

Hoeveel onzekerheid heb je dan als ondernemer op een plek die bijvoorbeeld wordt verscheurd door burgeroorlog en ziektes.

Dan is keihard werken, verstandig met je geld omgaan en klanten tevreden houden niet genoeg.

Dan heb je ook gigantisch veel geluk nodig.

Heb je dat niet en word je bijvoorbeeld ernstig ziek?

Dan houdt het snel op.

Conclusie

alternatieven microkrediet

Microkrediet is goed bedoeld, maar lijkt in de realiteit helaas tegen te vallen.

Gelukkig zijn er een hoop alternatieve oplossingen om armoede te bestrijden.

Neem bijvoorbeeld het verstrekken van malarianetten, het ontwormen van kinderen of het simpelweg direct geven van geld.

Dit zijn allemaal interventies waarvan bewezen is dat ze wél effectief zijn.

Laten we daarom daar meer energie in steken.