Uncategorized

organisaties_klimaatverandering

4 Geniale Organisaties Tegen Klimaatverandering

droogte door klimaatverandering

Dat de aarde warmer wordt weten we nu wel.

Hoe dat werkt met auto’s, broeikasgassen en arme ijsberen inmiddels ook.

De vraag die ik daarom in dit artikel wil beantwoorden is de volgende:

Welke goede doelen kan ik het beste steunen om de uitstoot van broeikasgassen zo sterk mogelijk te beperken?

Die vraag is zo eenvoudig nog niet.

Daarom behandelen we eerst wat overwegingen waar we rekening mee zullen moeten houden.

Laten we beginnen met de eerste

Kosten-Effectiviteit

kosten-effectiviteit bij klimaatverandering

Er zijn duizenden goede doelen tegen klimaatverandering.

De kans is groot dat je niet genoeg geld hebt om ze allemaal te steunen.

Oftewel, je moet kiezen.

Daarom is het niet genoeg om organisaties te steunen die simpelweg iets doen tegen klimaatverandering.

Nee, in dit artikel zoeken we DE BESTE goede doelen hierin.

Het belangrijkste om daarbij rekening mee te houden is de kosten-effectiviteit van goede doelen.

Dat wil zeggen: Hoeveel CO2 kan een goed doel de lucht uithouden met jouw bijdrage.

Iets waar ook rekening mee gehouden moet worden zijn onvoorziene gevolgen.

Goede Bedoelingen Zijn Niet Genoeg

kritisch zijn over de beste goede doelen

Soms blijkt een goedbedoelde interventie later slecht uit te pakken.

Sommige interventies werken zelfs averechts. Een typisch voorbeeld hiervan is de Playpump.

Laten we eens kijken naar een bekende interventie rondom klimaatverandering, namelijk ontbossing tegengaan.

De logica hiervan is simpel: Bossen zijn eigenlijk geniale machines die CO2 omzetten in zuurstof. Wereldwijd neemt de hoeveelheid bos helaas alleen af. Door dit tegen te gaan houden we uiteindelijk meer zuurstof in de lucht.

Toch?

Nou, niet als er voor elk gered bos een ander bos omgekapt wordt. Het redden van een bos heeft immers geen invloed op de wereldwijde vraag naar hout. Als de prijs van hout zelfs stijgt omdat er meer bos wordt gered, zullen bedrijven alleen maar meer motivatie hebben om ergens anders bos te kappen.

Heeft het redden van bos dan nog wel zin?

Gelukkig wel. Bij het eerste doel komen we hierop terug.

Maar daarvoor wil ik nog één andere overweging behandelen.

Stellen Sommige Interventies Klimaatverandering Niet Alleen Uit?

bos redden ter koolstof reductie

Stel je redt een bos.

Stel dat omstandigheden veranderen, en 50 jaar later het bos alsnog wordt omgekapt.

Heb je dan het bos gered?

Of heb je het lot ervan en de bijbehorende consequenties op het klimaat ervan slechts uitgesteld?

Het antwoord ligt in het midden.

Wetenschappers gaan er namelijk vanuit dat zowel onze kennis als capaciteit om met klimaatverandering om te gaan toeneemt met de jaren.

Dat betekent dat ook het uitstellen van klimaatverandering zinvol kan zijn.

Desalniettemin blijft het toch iets waar rekening mee gehouden moet worden. Een bos voor eeuwig redden blijft immers beter dan een bos redden voor 50 jaar.

Daarom is ook deze overweging meegenomen bij het zoeken naar de beste goede doelen tegen de opwarming van de aarde.

Laten we dan nu eindelijk beginnen met de eerste.

[Toevoeging auteur – juli 2020]

Dit artikel is eind 2018 geschreven en de wereld van goede doelen verandert snel. Enkele organisaties uit dit rijtje hebben aangegeven van genoeg funding voorzien te zijn, waardoor een gift aan hen iets minder effectief is dan 1,5 jaar geleden. Ook hebben nieuwe organisaties bewezen enorm kosten-effectief tegen klimaatverandering te strijden (zoals Clean Air Task Force).

Een up-to-date lijst met top-aanbevelingen van organisaties tegen klimaatverandering vind je op deze pagina.

#1: Cool Earth

Cool Earth

Cool Earth gaat klimaatverandering tegen door regenwoud te beschermen.

Hoe doen ze dat?

Door lokale communities van geld te voorzien. Zo wordt het voor hen niet meer nodig hun bosgebied te verkopen om zichzelf te kunnen houden.

Daarnaast kiezen ze hun beschermde gebieden strategisch uit. Ze zoeken vooral de gebieden die extra groot risico hebben gekapt te worden. Ook kunnen ze door kleine gebieden te beschermen een muur vormen voor groter gebied wat zo ook beschermd wordt.

Dit blijkt bijzonder effectief te zijn.

De organisatie Giving What We Can heeft berekend dat ze voor € 1,18 een ton CO2 kunnen redden.

NOTE: Dit getal is wel berekend met een hoop assumpties. In werkelijkheid kan het bedrag dus hoger of lager uitpakken.

Desalniettemin is het voor zover bekend is de goedkoopste manier om CO2 de lucht uit te redden.

Is het ook de enige manier?

Nee, dat gelukkig niet.

#The Sierra Club: Beyond Coal

Sierra beyond Coal

We hadden het net over bossen als machines die CO2 de lucht uithalen en vervangen door zuurstof.

Nu heb je ook machines die letterlijk gemaakt zijn om CO2 de lucht in te brengen.

Die machines noemen we kolencentrales.

Lukt het je om het bouwen van een kolencentrale te voorkomen?

Dan houdt je op den duur een heleboel CO2 de lucht uit.

Dat is precies wat The Sierra Club doet. Dit doen ze bovendien met succes. Ze hebben vele kolencentrales in de U.S. weten te sluiten en nieuwe worden nauwelijks gebouwd.

Mocht je al deze successen toewijzen aan de organisatie?

Dan kom je uit op het spectaculaire bedrag van € 0,03 per ton CO2.

Natuurlijk is dit niet het geval. Meerdere organisaties waren hier verantwoordelijk voor. Hierdoor ligt de werkelijke prijs waarmee ze CO2 redden hoger.

Het vermoeden is dat hun effectiviteit vergelijkbaar is met die van Cool Earth. Uiteindelijk dus zeker de moeite waard.

Wil je naast het klimaat tegelijkertijd ook mensen redden?

Kies dan voor het volgende goede doel.

#3: SolarAid

SolarAid

Wat SolarAid doet is simpel:

Ze verkopen kleine draagbare lampen op zonne-energie.

Waarom is dit nou zo belangrijk?

Omdat in veel arme gebieden, met name ruraal Afrika, het alternatief kerosine lampen zijn. Het behoeft geen uitleg dat het verbranden van Kerosine niet bevorderlijk is voor het milieu.

De volgende vraag is natuurlijk:

Hoeveel geld moet ik ze geven om 1 ton CO2 te redden?

Volgens berekeningen van Giving What We Can weer in ieder geval minder dan 11 euro.

Nu denk je misschien dat dat niet veel is. Dat klopt ook vergeleken de vorige twee doelen. Waarom SolarAid dan toch benoemd wordt?

Omdat het vervangen van kerosine lampen door die van zonne-energie ook nog eens positieve gezondheidseffecten heeft.

Het branden van een kerosine lamp in je huis is immers niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor je longen.

Geschat wordt dat dit meegerekent SolarAid een bijzonder goed doel is om goedkoop ‘de wereld over het algemeen beter te maken’.

Tot slot hebben we nog Sandbag

#4: Sandbag

Sandbag: Smarter climate policy

Sandbag is eigenlijk de anti-drugs politiemacht van de Europese CO2 emissie-handel.

Ze stormen misschien niet ’s nachts een of ander lab binnen om dealers op te pakken en vervolgens alle stack te verbranden.

Maar wat ze wel doen is het kopen van emissierechten, om die vervolgens te vernietigen.

Dit doen ze voor ongeveer € 5,00 per ton.

Maar ze doen meer. Ze proberen ook het aantal emissierechten wat de EU ‘verkoopt’ zo laag mogelijk te houden.

geld geven goed doel

De Beste Manier Om Geld Te Geven Aan Goede Doelen

Als je iets doet, wil je het goed doen.

Daarom lees je hier hoe je de beste goede doelen uitkiest én hoe je het beste aan ze geeft.

Laten we beginnen met het uitkiezen van goede doelen.

Tip 1: Geef Kritisch

kritisch aan goede doelen geven

“Euh ja dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken”

Dat begrijp ik. Maar ik wil je ook enkele handvatten hiervoor geven. Sommige liggen totaal niet voor de hand, maar maken enorm veel verschil.

Dit zijn ze:

 • Effectiviteit: Is het doel wel effectief? Elk goed doel belooft immers goed te doen. Maar meten ze ook daadwerkelijk hun impact? GiveWell is een organisatie die hier onderzoek naar doet. Op hun website vind je ook een lange lijst met volgens hen de meest effectieve goede doelen.
 • Aandacht: Hoeveel wordt er al aan een probleem gedaan? Je maakt namelijk de meeste impact bij relatief onderbelichte problemen. Daarom is het over het algemeen effectiever iets aan ziektes in ontwikkelingslanden te doen in plaats van westerse landen. De kans dat je daar aanzienlijk verschilt maakt is veel groter.
 • Handelbaarheid: ln hoeverre is het probleem op te lossen? Zo leiden er veel mensen overal ter wereld aan problemen die relatief eenvoudig en goedkoop op te lossen zijn. Veel ziektes in ontwikkelingslanden zijn hier weer een voorbeeld van. Zo is malaria een wereldwijd dodelijke ziekte, die met relatief goedkope malarianetten voorkomen kan worden.

Wil je meer principes die je kan gebruiken om betere goede doelen uit te kiezen?

Lees dan dit artikel met 5 principes van effectief altruïsme.

Tijd voor de volgende tip.

#2: Geef Online

geef online donaties

Er zijn veel manieren om geld aan goede doelen te geven.

Je kunt online geven, geld in een collectebus stoppen of in theorie een envelop met briefgeld aan een postduif meegeven.

Nu is het zo dat de ene manier voor goede doelen prettiger is dan de andere.

Bijna altijd is dit voor goede doelen online.

Waarom?

Omdat dan de transactiekosten voor ’t goede doel het laagst zijn.

Op die manier weet je zeker dat een zo groot mogelijk deel van jouw bijdrage wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

En tot slot:

#3: Geef structureel

geef structureel

Structureel, periodiek of maandelijks steunen heeft flinke voordelen.

(ook al is het misschien minder prettig dan een eenmalige collecte)

Allereerst, goede doelen kunnen zo beter plannen. Word je namelijk donateur, dan weet het goede doel elke maand dat ze op jouw bijdrage kunnen rekenen. Wanneer goede doelen beter kunnen plannen, worden ze ook efficiënter.

Ook zijn structurele donaties voor goede doelen goedkoper om te krijgen.

Goede doelen moeten namelijk vaak eerst geld uitgeven aan marketing voordat ze geld ontvangen. Hebben ze eenmaal structurele donateurs? Dan zijn de kosten om die te houden veel lager dan het steeds moeten werven van nieuwe donaties.

Dit geldt vooral voor de kleinste goede doelen.

Grote goede doelen hebben vaak zoveel data, dat ze redelijk accuraat kunnen inschatten hoeveel geld gaat komen, ook al zijn dit eenmalige donaties. Kleine goede doelen hebben die hoeveelheid data vaak niet. Juist daarom zijn zij extra gebaat bij structurele bijdrages.

microfinanciering

3 Redenen Waarom Microfinanciering Geen Wondermiddel Is

Waarom microfinanciering niet helpt

Microfinanciering leek ooit dé oplossing tegen armoede.

Begrijpelijk, want de theorie is goed.

Toch heeft microfinanciering haar hoopvolle belofte nooit waargemaakt.

Dit artikel geeft drie redenen om dat te verklaren.

Maar eerst even kort:

Wat houdt microfinanciering ook alweer in?

Hoe Werkt Microkrediet En Microfinanciering Ook Alweer?

hoe werkt microkrediet en microfinanciering

De werking van microkrediet is vrij simpel.

Het houdt het verschaffen in van kleine leningen aan ondernemers.

De reden dat microkrediet zo veelbelovend leek is als volgt:

Zo’n 3 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot banken.

Dat heeft drie redenen:

 1. Ze kunnen geen onderpand ter beschikking stellen.
 2. Ze hebben geen bewijs van kredietwaardigheid.
 3. Ze leven vaak in afgelegen gebieden. Banken hebben geen interesse in deze groep omdat de transactiekosten te hoog zijn om ze te bereiken.

Zou deze groep door microkrediet wel een lening kunnen afsluiten?

Dan kunnen ze dit investeren in kleine ondernemingen, bijvoorbeeld een naaimachine. Hiermee kunnen ze geld verdienen en zo de lening terugbetalen.

Klinkt geweldig toch?

Helaas pakt de realiteit anders uit…

Wat Laat Onderzoek Namelijk Zien?

Onderzoek na onderzoek laat zien dat microkrediet niet werkt of hooguit een minimaal effect heeft.

Laten we dan nu kijken hoe dit kan.

#1: Niet Alles Wordt Duurzaam Geïnvesteerd

Fairtrade boer

Niet al het geld wordt geïnvesteerd in duurzame goederen.

Een deel gaat namelijk ook naar voedsel, medicijnen of kleding.

Dat is ook begrijpelijk. Wanneer je in extreme armoede leeft, kan de kleinste tegenslag je al dwingen om niet-duurzame goederen te moeten kopen.

Zo blijft er alleen wel een schuld achter.

De situatie wordt zo alleen maar erger.

Is dat het enige knelpunt?

Moeten we er gewoon voor zorgen dat de lening beter geïnvesteerd wordt?

Nee, ook daarna kan het nog steeds misgaan.

#2: De Onderneming Kan Immers Ook Gewoon Falen

Niet elke microkrediet-onderneming slaagt

In Nederland wordt ook niet elke lening terugbetaald.

Niet elke onderneming slaagt immers.

Hetzelfde geldt voor kleine ondernemingen in ontwikkelingslanden.

Veel organisaties die microkrediet verstrekken verzwijgen dit probleem. Zij kijken alleen naar het percentage leningen wat wordt terugbetaald. Vaak zijn die percentages enorm veelbelovend.

Het probleem is alleen dat deze percentages geen volledig beeld geven van de werkelijkheid. Veel leningen worden namelijk terugbetaald met nieuwe leningen.

Uiteraard wordt het probleem van schulden op die manier alleen maar groter.

Tot slot hebben mensen in extreme armoede nog iets tegen zich.

#3: Ellende van buitenaf

aardbeving

Zelfs in Nederland staat ondernemen gelijk aan onzekerheid.

Hoeveel onzekerheid heb je dan als ondernemer op een plek die bijvoorbeeld wordt verscheurd door burgeroorlog en ziektes.

Dan is keihard werken, verstandig met je geld omgaan en klanten tevreden houden niet genoeg.

Dan heb je ook gigantisch veel geluk nodig.

Heb je dat niet en word je bijvoorbeeld ernstig ziek?

Dan houdt het snel op.

Conclusie

alternatieven microkrediet

Microkrediet is goed bedoeld, maar lijkt in de realiteit helaas tegen te vallen.

Gelukkig zijn er een hoop alternatieve oplossingen om armoede te bestrijden.

Neem bijvoorbeeld het verstrekken van malarianetten, het ontwormen van kinderen of het simpelweg direct geven van geld.

Dit zijn allemaal interventies waarvan bewezen is dat ze wél effectief zijn.

Laten we daarom daar meer energie in steken.

maandelijks of eenmalig doneren?

Maandelijks Of Toch Eenmalig Geven?

eenmalig of maandelijks aan goede doelen geven?

Laten we eerlijk zijn:

Eenmalig aan een collecte geven is gewoon veel prettiger dan structureel maandelijks donateur worden.

Donateur worden hoort thuis in het rijtje kiespijn, muggenbulten of met je sokken in een nat plasje water staan.

Maar om de wereld te verbeteren moeten we soms toch een beetje moeite doen.

Want maandelijkse donaties zijn voor goede doelen toch echt veel beter.

Dus hier drie redenen waarom structurele donaties echt de moeite waard zijn.

#1: Pindakaas Smeer Je Ook Over Je Gehele Boterham

spreid je bijdrage net als pindakaas

Wat heeft het geven aan goede doelen in hemelsnaam te maken met het smeren van een broodje pindakaas?

Het volgende:

Een klodder pindakaas gooi je ook niet in een hoek van je boterham. Die spreidt je.

Hetzelfde geldt voor goede doelen:

Het liefst spreid je jouw donatie periodiek.

Waarom?

Omdat dezelfde bijdrage verspreidt over bijvoorbeeld enkele maanden meer impact maakt.

Goede doelen kunnen met structurele donaties namelijk plannen. Het goede doel weet immers hoeveel er elke maand binnenkomt. Met een betere planning worden ze ook efficiënter. Zo kunnen ze meer levens redden met jouw bijdrage.

Een Voorbeeld

Stel een goed doel werkt alleen met collectes. In 2017 haalden ze het geweldige bedrag van 1 miljoen op.

Met dit bedrag konden ze een noodkamp oprichten en een groot aantal vluchtelingen opvangen.

In 2018 viel de opbrengst alleen dik tegen.

Wat moeten ze dan doen? De vluchtelingen waarvoor te weinig geld is opgehaald maar weer het kamp uittrappen?

Door te werken met structurele donaties wordt het risico hierop verkleint.

Bonustip: Het omgekeerde geldt ook. Krijgt een goed doel ineens meer geld dan het verwacht? Dan kan het zijn dat ze simpelweg niet de capaciteit hebben om dit efficiënt te besteden. Een website die hier rekening mee houdt is GiveWell. Op de website vind je een lijst met goede doelen waarbij aangegeven staat hoeveel geld ze nog efficiënt zouden kunnen besteden.

Dan is er nog een reden die jouw periodieke bijdrage efficiënter maakt.

#2: Let Op: Geld Krijgen Kost Geld

structurele donaties zijn goedkoper dan eenmalige giften

Donateurs zijn helaas niet gratis.

Goede doelen moeten namelijk eerst geld uitgeven aan marketing, voordat ze geld binnenkrijgen van donateurs.

Donateurs hebben daarom een voordeel. Heeft een goed doel immers een donateur, dan kunnen ze op die bijdrage rekenen.

Tuurlijk, ook het onderhouden van donateurs blijft een beetje geld kosten. Maar toch is dit veel goedkoper dan het steeds moeten werven van eenmalige giften.

Dit geldt bovendien al helemaal voor de kleine goede doelen…

#3: Waarom Vooral Kleine Organisaties Structurele Hulp Nodig Hebben

internet_marketing

Laat me je iets verklappen over mijn werk als internet marketeer bij mijn commerciële blog.

Daar experimenteer ik regelmatig met verschillende titels voor artikelen.

Hoe ik weet welke het beste werkt?

Door twee dezelfde artikelen op mijn website te plaatsen met alleen als verschil de titel. Vervolgens adverteer ik deze op Facebook. Wanneer ik zie dat mensen veel meer klikken op de ene titel, dan kies ik die vervolgens uit.

Heb ik dan genoeg aan 20 ‘kliks’?

Nee. In dat geval is een eventueel verschil best toe te wijzen aan toeval. Ik heb eerder rond de 2000 kliks nodig.

Hetzelfde geldt voor goede doelen en hun donatieplanningen.

Het Voordeel Wat Grote Goede Doelen Hebben

groot goed doel

Besta je als goed doel al jaren? Krijg je bovendien maandelijks duizenden giften?

Dan heb je na een tijdje een gigantische berg data. Met die data kan je makkelijk voorspellen hoeveel je volgende maand krijgt.

Meestal is dat namelijk niet veel meer of minder dan wat er vorige maand binnenkwam. Hooguit heb je even een piek in december. Verder moet je simpelweg geen stomme dingen doen die negatief in het nieuws komen.

Bij kleine organisaties werkt het net even anders.

Minder giften is immers ook minder data. Dat betekent weer minder zekerheid wat betreft je financiële planning.

Je hebt net geleerd dat structurele donaties voor goede doelen prettiger zijn om mee te plannen. Precies daarom hebben kleine organisaties jouw structurele hulp extra hard nodig.

Wat Wasmachines Te Maken Hebben Met Het Salaris Van Goede Doelen Directeuren

klagen over salaris goede doelen directeuren

We zijn er in Nederland goed in.

Klagen over directeuren van goede doelen. Dat ze al het geld in eigen zak stoppen, een dikke Porsche in de garage hebben en niks geven om de doelen zelf.

Maar is dat ook zo?

Laten we eens kijken.

Want wanneer we praten over het salaris van zo’n directeur. Waar hebben we het dan eigenlijk over?

Hoeveel Verdienen Goede Doelen Directeuren Nou Echt?

rijke directeur van een goed doel

Het gemiddeld jaarsalaris van een directeur van een goed doel in 2017 was € 101.771. Dit ging om full-time functies. Dit cijfer komt uit het jaarlijks sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland.

Dit is ongeveer hetzelfde als het salaris van een manager in een zorginstelling. Dat ligt namelijk ook rond de € 100.000 per jaar.

Is dat schandalig veel?

Misschien. Dat is uiteindelijk een kwestie van jouw mening zelf.

Maar zelfs als je dit bedrag ongehoord vindt, is het nog steeds geen reden om je portemonnee dicht te ritsen.

Het zit namelijk zo:

Wanneer je geld geeft aan een goed doel, en jouw voornaamste prioriteit is het maken van zo veel mogelijk impact met jouw bijdrage, dan is het salaris van de directeur TOTAAL irrelevant.

Laat me snel uitleggen hoe ik het in mijn hoofd haal zoiets te zeggen.

De Overeenkomst Tussen Wasmachines En Goede Doelen

wasmachine metafoor

Het geven aan een goed doel en het kopen van een wasmachine hebben meer gemeen dan je denkt.

Om dat goed te begrijpen, is het belangrijk even stil te staan waarom we eigenlijk aan goede doelen geven.

Hier zijn namelijk verschillende redenen voor:

 • Sommige mensen geven vooral omdat ze zich dan een goed persoon voelen.
 • Sommige mensen geven vooral omdat ze de wereld beter willen maken.
 • Anderen geven weer vooral om een persoonlijk statement te maken.

Het zijn allemaal legitieme redenen.

Maar toch zijn ze niet allemaal even effectief.

Geven we vooral omdat we ons goed willen voelen over onszelf (en wie wilt dat nou niet)? Dan lopen we wel het risico minder kritisch te zijn naar goede doelen. Dat kan er weer voor zorgen dat we geld geven aan goede doelen waarvan de impact klein is.

Willen we daadwerkelijk dat onze bijdrage maximaal effectief is?

Dan moeten we het volgende in ons achterhoofd houden:

Je kan een bijdrage maar één keer uitgeven. Daarom is het belangrijk om die te geven aan een organisatie die daar de meeste impact mee kan maken.

Laten we nu de wasmachine erbij halen.

Waar Let Je Op Bij Het Kopen Van Een Wasmachine

Je kiest goede doelen hetzelfde als wasmachines

Waar let je op bij het kopen van een wasmachine?

De meeste mensen op de kwaliteit. Ze willen immers de beste wasmachine die ze met hun budget kunnen kopen.

Eigenschappen waar ze op letten zullen zijn:

 • Hoeveel opties heeft die?
 • Maakt hij niet teveel lawaai?
 • Is de wasmachine ook en beetje duurzaam?

De belangrijke vraag is nu:

Letten ze ook op het salaris van de CEO van het wasmachinebedrijf.

De meeste mensen niet. Het salaris van de CEO is niet relevant. Zolang de CEO er maar voor zorgt dat zijn wasmachines goed zijn voor een lage prijs, doet niemand moeilijk over zijn salaris.

Is dit bij goede doelen hetzelfde?

Het antwoord is: Ja.

Zolang een directeur van een goed doel zijn werk goed doet – dat wil zeggen dat zijn organisatie met elke euro enorm veel levens redt – is zijn salaris irrelevant.

Sure, vraagt de directeur echt te veel geld? Dan gaat dat op den duur ten koste van de effectiviteit van het goede doel.

Maar is dat niet het geval? Ook wanneer de directeur veel verdient? Dan is het nog steeds rationeel om aan dit goede doel te geven.

Tot slot wil ik nog één reden geven ter verantwoording van een hoog directeur-salaris.

Dat is namelijk:

Dure Directeuren Doen Het Vaak Beter

Dure directeuren presteren beter

Hoe zorg je ervoor dat een goed doel effectief blijft?

Onder andere door een bekwaam persoon aan het roer te zetten.

Over het algemeen geldt: Bekwame mensen kosten geld.

Omdat deze mensen bekwaam zijn, zijn ze hun salaris vaak dubbel en dwars waard.

Unicef deed dit bijvoorbeeld in 2000. Ze kozen voor een duurdere optie. Namelijk een directeur uit de zakenwereld.

Toch pakte deze beslissing goed uit.

Binnen enkele jaren groeide de organisatie uit tot een van de best fondsenwervende in Nederland.

Conclusie

favoriete goede doelen geefwijs

Laten we onszelf eerlijk afvragen:

Wanneer we roepen dat het salaris van sommige directeuren een schande is. Hebben we dan echt het beste met de wereld voor?

Of gebruiken we dit als smoesje. Zodat we lekker kunnen klagen, en onze portemonnee niet hoeven te trekken?

Wil jij jezelf niet langer voor de gek houden?

Kijk dan naar de eigenschappen van de goede doelen die er écht toe doen.

Alleen zo verbeteren we de wereld.

Benieuwd welke dat zijn?

Lees dan dit artikel met 5 principes van effectief altruïsme om de beste goede doelen uit te kiezen.

5 Principes Van Effectief Altruïsme Voor Het Uitkiezen Voor De Beste Goede Doelen

effectief altruïsme

Wil je aan een goed doel geven?

Super!

Natuurlijk wil je dan ook dat jouw steun daadwerkelijk aankomt. Daarom lees je in dit artikel vijf principes die jou helpen met het uitkiezen van de beste goede doelen.

Deze principes voorkomen niet alleen dat jouw geld terecht komt in de zakken van een of andere hoge pief. Nee, ze zorgen er zelfs voor dat jouw hulp maximaal goed doet.

Deze principes komen van Effectief Altruïsme, een beweging die de nadruk legt op de effectiviteit van hulp. Zo geef je met je hart, én met je brein.

Dit zijn ze…

#1: Hoeveel Mensen Beïnvloedt Jouw Keuze, En In Hoeverre?

Hond voorbeeld effectief altruïsme

Ooit afgevraagd hoe duur het is om een blindengeleidehond op te leiden?

Het antwoord: Zo’n 40.000 euro.

Nu is het ongetwijfeld goed om deze honden op te leiden. Maar als effectief altruïst willen we meer dan goed doen. We willen maximaal goed doen.

Een kritische houding is daarom essentieel. Een belangrijke vraag is dus: Wat zouden we nog meer kunnen met zo’n bedrag.

Een alternatief is medicijnen kopen tegen trachoom. Dat is een ziekte in ontwikkelingslanden die slachtoffers blind maakt. Medicijnen hiertegen zijn gelukkig spotgoedkoop en makkelijk toe te dienen.

Hoeveel mensen kunnen van deze ziekte genezen worden voor 40.000 euro?

Het antwoord: Zo’n 1100 mensen.

Dit is een typisch voorbeeld van de keuzes die effectief altruïsme ons voorlegt. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus is het cruciaal om te kijken naar de verschillende mogelijkheden van jouw bijdrage.

Zoals je namelijk net hebt gezien, kan jouw keuze het verschil maken in de impact voor 1 of 1100 mensen.

Tijd voor een 2de principe om jouw bijdrage nog beter te maken…

#2: Welke Hulp Maakt De Meeste Impact?

kind

De ene interventie is beter dan de andere. Zo lijken sommige interventies goed, maar blijken achteraf gezien niet te werken.

Andere interventies werken redelijk. Maar zouden er ook interventies bestaan die ongelooflijk effectief zijn?

Jazeker!

Vaak zijn het zelfs interventies waarvan je niet zou verwachten dat ze zo effectief zijn.

Laten we er eens drie bekijken:

 • Het verschaffen van malarianetten: Onderzoek laat zien dat malarianetten bijzonder effectief zijn. Verder zijn ze ook goedkoop. Dit samen maakt het verschaffen van malarianetten ongelooflijk kosten-efficiënt.
 • Kinderen Ontwormen: Het klinkt absoluut niet fancy, maar werkt wel. De reden hiervoor is hetzelfde als bij malaria: De bestrijding ervan is goedkoop. Hierdoor is het ontwormen van kinderen ook een enorm kosten-efficiënte interventie.
 • Direct geld geven: Wat laat onderzoek zien? Dat mensen vaak zelf het beste weten waar ze geld voor nodig hebben.

Ook handig om te weten: Welke interventies NIET werken. Dit zijn er een paar:

 • Fairtrade: Onderzoek laat zijn dat fairtrade weinig tot geen nut heeft. Het geld komt namelijk nauwelijks aan bij de mensen die het het meeste nodig hebben. In dit artikel wordt uitgebreid uitgelegd hoe dit kan.
 • Sweatshops boycotten: Werken in sweatshops is absoluut verschrikkelijk. Toch is het boycotten hiervan een slecht idee. In veel landen zijn de alternatieven (mijnwerk, prostitutie of criminaliteit) namelijk nog verschrikkelijker. Bovendien zijn economen het erover eens dat sweatshops goed zijn voor de economie, waardoor armoede juist wel bestreden wordt. Dit artikel gaat hier dieper op in.

Nu je dit weet, is het tijd voor het volgende principe. Een principe wat helaas te vaak over het hoofd gezien wordt.

#3: Wordt Het Probleem Genegeerd?

winter

Stel je bent dakloos, het is winter en je hebt geen jas.

Geeft iemand je dan een jas? Geweldig. Die persoon heeft waarschijnlijk zelfs je leven gered.

Stel je nu voor dat je een 2de jas krijgt. Deze is nog steeds handig. Met een beetje moeite trek je twee jassen aan voor extra warmte of je gebruikt hem als reservejas. Maar is de jas echt nog levensreddend? Niet echt.

Krijg je nu nog een 3e jas? Dan heb je daar weinig meer aan. Het is eerder extra gewicht wat je mee moet sjouwen.

Dit, het principe dat teveel hulp na een tijdje nadelig wordt, heet ‘The law of diminishing returns’.

Bij goede doelen geldt dit ook. Hulp maakt vaak de meeste impact bij problemen waar nog weinig aan wordt gedaan. Hier is hulp namelijk het hardste nodig.

Zo. Tijd voor het volgende principe. Een die net zo vaak over het hoofd wordt gezien…

#4: Wat Zou Er Anders Gebeuren?

wereldverbeteraar

Probeer je eens een typische wereldverbeteraar voor te stellen. Zo’n idealist die alles doet voor een betere wereld.

Waarschijnlijk heb je nu een persoon in je hoofd die vooral vrijwilligerswerk doet, en geen rijke zakenman in strak pak.

Toch kan het júist de zakenman zijn die ongelooflijk veel voor de wereld doet.

Hoe?

Heel simpel. Zoals je inmiddels weet, maakt hulp vaak de meeste impact bij de allerarmste landen. Daarnaast zijn er ook goede doelen die gespecialiseerd zijn om met jouw geld zoveel mogelijk impact te maken.

Indien goede doelen dus met jouw uurloon meer impact kunnen maken dan jij als vrijwilligerswerker, is het efficiënter om te werken en een deel van je inkomen aan goede doelen te geven.

Gebeurt Dit Ook Echt?

Ja. Jason Trigg is hier een voorbeeld van. Trigg is namelijk ook een idealist, en een genie. Hij studeerde informatica af op MIT, cum laude.

Dus wat deed hij om de wereld te redden? Werken bij een non-profit organisatie?

Nee.

Hij nam een baan bij Wall Street. Bij een hedge-fund gespecialiseerd in high-frequency trading. Daar verdiende hij miljoenen, om de helft vervolgens weg te geven aan goede doelen.

Het is niet de meest vanzelfsprekend optie voor wereldverbeteraars. Wel een enorm effectieve optie. Op deze manier heeft Trigg duizenden euro’s aan The Against Malaria Foundation gedoneerd, en zo vele levens gered.

#5: Is Het Rationeel Om Een Risico Te Nemen?

risico kan rationeel zijn

Nu vraag je je misschien af:

En klimaatverandering dan? Of andere problemen? Problemen waarvan we niet precies weten hóe we ze moeten oplossen, maar wel dát we ze moeten oplossen?

Ook daar is in effectief altruïsme ruimte voor. Het is namelijk prima mogelijk om risico’s te nemen én rationeel te zijn.

Hoe?

Simpel. Wanneer de verwachtte uitkomst van een interventie zó goed is, dat het de moeite waard is zelfs wanneer de kans van slagen klein is.

Een voorbeeld hiervan zijn klimaatinterventies. Er zijn simpelweg zoveel mensen die baat hebben bij het reduceren van klimaatverandering, dat het de moeite waard is hier iets tegen te doen. Zelfs wanneer we nog niet precies weten hoe.

Waar geldt dit principe nog meer sterk?

Bij alle interventies gericht op het voorkomen van het uitsterven van de mens.

De logica is als volgt:

In de toekomst kunnen er nog miljarden mensen leven. Wanneer we uitsterven niet. Voorkom je dus dat de mensheid uitsterft, dan redt je al deze mensen.

(overigens moet wel gezegd worden, dat een hoop mensen het niet eens zijn met deze logica)

Een voorbeeld hiervan is The Future Of Life Institute. Dit is een organisatie die zich bezighoudt met zo’n beetje alles wat de mensheid bedreigt.

Denk aan:

 • De ontwikkeling van kwaadaardige AI
 • Ernstige klimaatverandering
 • Biochemische wapens

Vind je risicobeperking van biochemische wapens toch net niet passen in het straatje van goede doelen?

Geen probleem. Effectief Altruïsme is ook niet opgericht om tegen mensen te zeggen wat goed of fout is. Uiteindelijk hangt je keuze ook af van jouw persoonlijke waardes. Of je bijvoorbeeld dierenlevens of mensenleed belangrijker vindt, daar kan niemand iets over zeggen.

Maar heb je eenmaal besloten wat jij belangrijk vindt?

Dan kunnen deze principes je enorm goed helpen om er ook voor te zorgen dat je daadwerkelijk impact maakt.

P.S. vond je dit interessant? Zou je meer willen lezen of effectief altruïsme?

Lees dan het boek ‘Doing good better’ van William MacAskill. De hierboven genoemde vijf principes, zijn voornamelijk op zijn boek gebaseerd.

 

Hoe Fair Is Fairtrade?

fairtrade plantage

Fairtrade is tegenwoordig overal. Logisch, want fairtrade producten maken de wereld beter.

Toch?

Nou, niet helemaal. Naar fairtrade is een hoop onderzoek gedaan. De resultaten daarvan? Die zijn onduidelijk.

Straks gaan we daar dieper op in. Maar laten we eerst even kort ophalen hoe fairtrade ook alweer werkte.

De Bedoeling Van Fairtrade

Fairtrade is bedoeld om boeren in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs te geven. Dit doet fairtrade met twee principes:

Principe 1: De Minimumprijs

Boeren in ontwikkelingslanden kunnen altijd rekenen op een minimumprijs. Deze prijs zou genoeg moeten zijn voor boeren om hun producten duurzaam te ontwikkelen.

Daarnaast is de prijs ook nog constant. Daalt de prijs op de wereldmarkt? Geen ramp voor fairtrade-boeren. Zij kunnen immers nog steeds rekenen op hun minimumprijs.

Principe 2: De Fairtrade Premie.

Bovenop de minimumprijs ontvangen fairtrade-coöperaties ook nog eens de fairtrade premie. Dit is een extra bedrag bedoeld voor investeringen. Boeren besluiten democratisch waaraan ze dit bedrag besteden.

Denk aan:

 • Projecten ter bevordering van de landbouw
 • Onderwijsprojecten
 • Zorgprojecten

Al om al goed bedoeld dus. Maar zoals eerder gezegd blijkt uit onderzoek niet direct dat dit ook allemaal werkt.

Laten we eens kijken naar deze onderzoeken…

Onderzoek Naar Fairtrade: Gemixte Resultaten

Een van de grootste onderzoeken naar Fairtrade werd uitgevoerd in 2014. Dit onderzoek vergeleek normale boeren met fairtrade-boeren in Ethiopië en Oeganda.

Het resultaat?

Boeren op fairtrade boerderijen verdienen gemiddeld net wat minder dan normale boeren. Ook lijkt het erop dat hun werkomstandigheden slechter zijn.

Ook onderzoeken zoals deze en deze , laten eveneens zien dat fairtrade weinig nut heeft.

Dus, Fairtrade Heeft Totaal Geen Zin En Moet Absoluut Worden Afgeschaft?

Misschien. Het punt is alleen, de meeste onderzoeken hebben elk hun eigen methodologische tekortkomingen. Dit maakt het onmogelijk om echt harde conclusies te trekken.

Toch zijn er wel enkele problemen aan te wijzen bij fairtrade. Dit zijn de drie voornaamste:

Probleem 1: Fairtrade Is Te Kritisch

fairtrade koffiebonen

Stel je bent een boer in één van de meest arme landen ter wereld. Kun je dan zomaar meeliften op de welspoed-brengende trein van fairtrade?

Nee, helaas niet.

Waarom? Omdat jouw producten aan een bepaalde kwaliteit moeten voldoen voordat je de fairtrade-licentie krijgt. Ben je zo arm dat je de middelen daarvoor niet hebt? Dan mag je helaas niet meedoen.

Gebeurt dit echt?

Ja. Maar een klein deel van alle fairtrade gebieden ligt in de top 10 armste landen. De meeste fairtrade producten komen namelijk uit middenklasse landen. Denk aan landen zoals Brazilië, Mexico of Costa Rica.

Oftewel, het meeste geld gaat dus niet naar de mensen die het het meeste nodig hebben.

Sterker nog: Deze laatste groep is regelmatig zelfs de dupe van fairtrade. Dit komt door het volgende probleem.

Probleem 2: Fairtrade Maakt De Markt Onverbiddelijk

Fairtrade boer

Laten we het weer over de minimumprijs hebben. Deze prijs klinkt goed, maar komt wel met een nadeel: Het bevordert overproductie.

En wat is het gevolg van overproductie?

Dat de prijzen op de wereldmarkt dalen. Voor fairtrade boeren geen probleem. Zij krijgen immers hun vaste prijs. Voor de niet-fairtrade boeren is dit echter verschrikkelijk. Zij maken zo geen winst meer met hun producten, en hebben dan een probleem.

Dit is bovendien niet de enige manier waarop fairtrade, met een rare kronkel, de markt nadelig beïnvloedt. Het volgende probleem laat zie hoe nog meer.

Probleem 3: Boeren Dumpen Hun Troep Vooral Op De Fairtrade Markt

fairtrade cacao

Stel je bent weer een boer en hebt net je koffiebonen geoogst. Zijn dan al je bonen van dezelfde kwaliteit? Nee, natuurlijk niet. Je hebt zoals elke koffieboer goede bonen en slechte bonen.

Nu komt het nog weleens voor dat de prijs voor goede koffiebonen boven de fairtrade prijs ligt, en de prijs voor slechte bonen daar onder.

Wat gebeurt er dan?

Nou, dan worden alleen de slechte bonen op de fairtrade markt gedumpt. Hierdoor wordt de kwaliteit van fairtrade producten minder, waardoor er uiteindelijk minder geld voor vrijgemaakt wordt.

Oké, Maar Toch Laten Enkele Onderzoeken Nog Steeds Goede Resultaten Zien…

Kan fairtrade dan in sommige gevallen wél helpen? Moeten we niet gewoon goed op zoek gaan naar de situaties waar fairtrade wél werkt?

Wellicht. Toch zijn er dan nog steeds enkele kritiekpunten te noemen.

Het zit namelijk zo: Je bent hoogstwaarschijnlijk geen multimiljardair. Het is waarschijnlijker dat de hulp die je kan bieden beperkt is. Je portemonnee is immers niet oneindig.

Juist omdat je middelen beperkt zijn, is het belangrijk dat je kiest voor hulp die de meeste impact maakt in ontwikkelingslanden.

Het kan dus zijn dat fairtrade een redelijk positief effect heeft, maar zelfs dan is het beter om geld te geven aan projecten waarvan bewezen is dat ze een gigantisch positief effect hebben.

En die zijn er gelukkig…

Alternatieven Voor Fairtrade

Pessimisme na het lezen van dit artikel is niet nodig. Er zijn namelijk talrijke projecten die ongelooflijk effectief zijn. Projecten waarvan hard bewezen is dat hun impact enorm is.

Dit zijn er een paar (met uiteraard wat linkjes naar goede doelen):

 • Het Verschaffen Van Malarianetten: Malarianetten zijn goedkoop én makkelijk te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat ze één van de meest kosten-efficiënte projecten zijn om levens te redden. Onderzoek na onderzoek laat zien: Malarianetten werken.
 • Direct Geld Geven Aan Armen: Soms weten mensen zelf het best wat ze nodig hebben. Dat is de gedachte van doelen zoals GiveDirectly. Ook hier laat onderzoek weer zien: Direct geld geven helpt.
 • Het Ontwormen Van Kinderen: Medicijnen toedienen tegen intestinale wormen, een fancy project? Absoluut niet. Effectief? Zeker. Intestinale wormen zijn namelijk een groot probleem in veel ontwikkelingslanden. Kinderen gaan er niet gelijk dood aan, maar worden wel ziek waardoor ze niet naar school gaan. Medicijnen hiertegen zijn net als malaria spotgoedkoop en makkelijk te gebruiken. Een van de bekendste goede doelen hiertegen is het Deworm The World Initiative.

De 11 Beste Goede Doelen Voor Dieren

schaap

Laten we eerlijk zijn: De meeste dieren op de wereld hebben geen prettig leven.

Gelukkig zijn hier goede doelen voor. Zoek je er dus nog een? Dan zit je hier goed. In dit artikel noemen we enkele doelen die absoluut het maximale halen uit jouw donatie.

Je leest hier uitgebreid over onze 3 favoriete doelen én waarom ze zo geweldig zijn. Mocht dat niet genoeg zijn? Dan vind je onderaan dit artikel nog een lijst met 8 super efficiënte doelen voor dieren.

Laten we snel beginnen met één van onze favoriete doelen…

Doel 1: Animal Equality

Logo Animal Equality

Een raar feit:

Van alle dieren die in de V.S. sterven, is 99% uit de vee-industrie. Toch gaat maar 1% van al uitgegeven geld aan dierenwelzijn naar deze groep.

Wil je dus maximaal impact maken? Dan is het logisch om je als organisatie ook op deze groep te focussen, en dat is precies wat Animal Equality doet.

Wat Doen Ze Dan?

Ze komen op voor dieren, voeren under-cover onderzoek uit bij grote corporaties, promoten deze online, richten lokale gemeenschappen op en zijn ook niet bang juridisch actie te voeren tegen dierenmisbruikers.

Is Dat Wat Ze Bijzonder Maakt?

Nee. Wat Animal Equality een van de meest bekwame doelen ooit maakt, is dat ze dit allemaal doen voor extreem lage kosten. Bovendien zijn ze hier compleet transparant in.

Dat is mooi, want op die manier weet je zeker dat ze het maximale halen uit jouw bijdrage.

Kunnen Ze Nog Extra Geld Gebruiken?

Jazeker.

Charity Evaluators, ’s werelds meest toegewijde beoordelaar van goede doelen voor dieren, schatte dat ze dit jaar nog zo’n 2 tot 4,8 miljoen dollar kunnen gebruiken.

Meer informatie over Animal Equality vind je op hun website: https://www.animalequality.net

Is dit het enige goede doel voor dieren waar we bij Geefwijs enorm enthousiast over zijn? Zeker niet. Ook bij het volgende doel is elke bijdrage het absoluut waard.

Doel 2: The Good Food Institue

Logo The Good Food Institute

Ben je vegetarisch? Of zelfs veganistisch? Geweldig!

Ben je dat niet? Geen zorgen. The Good Food Institute (GFI) is er voor jou.

Hun gedachte is even simpel als geniaal:

Vlees eten is zielig voor dieren, slecht voor het milieu, maar wel lekker. Laten we daarom zorgen dat vleesvervangers ook lekker worden. En gezonder, en goedkoper…

Hoe Doen Ze Dat?

Op enorm veel verschillende manieren: Start-ups werkend met bijvoorbeeld vleesvervangers of kweekvlees kunnen rekenen op hun hulp. Dit kan juridisch, zakelijk of wetenschappelijk zijn.

Daarnaast hebben ze contact met organisaties die beurzen vrij geven. Zodat start-ups of andere organisaties kunnen rekenen op funding voor vleesvervangers.

Ook promoten ze alternatieven voor vlees bij keten-restaurants, supermarkten en overige voedselbedrijven.

Ohja, doe je als wat voor organisatie dan ook iets met vleesvervangers en heb je problemen met regulering? Ook dan helpt GFI je.

Hoe Zit Het Met De Kosten-Efficiëntie?

Dat is in dit geval wat lastiger te zeggen. GFI bestaat pas sinds 2016. Veel van hun campagnes zijn daarom ook bedoeld om pas op de lange termijn effect te hebben.

Toch denkt Charity Evaluators dat ze kosten-efficiënt zijn. Vooral omdat hun strategie om mensen minder vlees te laten eten door betere alternatieven enorm veelbelovend is.

Uiteraard zijn ze wél volledig transparant. Wat doen ze bijvoorbeeld met een donatie van 1.000 dollar?

 • Zo’n $220 gaat naar hun programma voor wetenschap en technologie
 • Zo’n $200 gaat naar de reserve voor operationele taken
 • Zo’n $200 gaat naar internationale betrekkingen
 • Zo’n $160 gaat naar hun programma voor innovatie
 • Zo’n $120 gaat naar hun programma voor bestuur en beleid
 • Zo’n $90 gaat naar corporatie-betrekkingen

Tot zover GFI. Tijd voor ons laatste goede doel waarvan we denken dat je die móet kennen…

Doel 3: The Humane League

Logo The Humane League

The Humane League richt zich net als Animal Equality op de meest kwetsbare groep dieren: De vee-industrie.

Hoe verbeteren ze het lot van deze dieren?

Door zich volledig te focussen op het overtuigen van individuen en organisaties om beter om te gaan met dieren.

Enkele manieren waarmee ze dit doen zijn:

 • Campagnes om grote bedrijven te overtuigen meer aandacht te besteden aan dierenleed.
 • Via ‘grassroot-communities’ mensen op te leiden tot ambassadeurs voor dierenwelzijn.
 • Zo efficiënt mogelijk dierenwelzijn promoten via online media.

Zijn Ook Zij Kritisch Op Kosten-Efficiëntie?

Uiteraard. The Humane League blinkt namelijk in één ding uit: Ongelooflijk kritisch controleren of hun campagnes wel effectief zijn. Daarnaast proberen ze ook constant hun campagnes te optimaliseren voor het beste resultaat.

En Kunnen Ook Zij Extra Geld Gebruiken?

Ja. De schatting van ACE: Tussen de 600.000 en 3.500.000 dollar dit jaar.

Zo. Dit waren de drie goede doelen die Geefwijs het sterkst aanraadt om dieren te helpen. Was dat alles?

Nee.

Mocht je benieuwd zijn naar meer goede doelen tegen dierenleed, check dan de volgende doelen:

Doel 4 Tot En Met 11

koe

3 Onverwachte Tips Om Beter Goede Doelen Uit Te Kiezen

hoe je de beste goede doelen uitkiest

Aan goede doelen geef je met je hart, maar ook met je hoofd. Zeker in Nederland zijn mensen behoorlijk kritisch bij het uitkiezen van nieuwe doelen.

Dat is een goede zaak, want op deze manier blijven goede doelen scherp. Om dit nóg beter te doen, vind je in dit artikel nog drie onverwachte tips om betere goede doelen uit te kiezen.

Laten we direct beginnen.

Verder lezen